Od dłuższego czasu nie jest nam obca współpraca Microsoftu oraz Cyanogen Inc. mająca na celu dostarczenie użytkownikom tej modyfikacji Androida wszystkich aplikacji giganta z Redmond. Do tej pory ograniczono się jednak wyłącznie do kilku programów, wśród których można wyróżnić pakiet Office, OneDrive, Skype, OneNote, Outlook oraz wyszukiwarkę Bing. Jak się aktualnie okazuje obie firmy na tym nie poprzestaną i już niebawem na Cyanogen OS zagości również asystentka głosowa od Microsoftu – Cortana.microsoft-cyanogenWarto tu jednak nadmienić, że jej integracja z systemem będzie dalece bardziej idąca od tej możliwej do osiągnięcia poprzez jej typową instalację ze sklepu. Normalnie nie posiada ona dostępu do wielu elementów, które umożliwiłyby jej większa interakcję z naszym urządzeniem, a w konsekwencji i z nami. Dzięki wspomnianej współpracy stan ten zostanie oczywiście zmieniony, o czym mamy przekonać się w nadchodzącej, nowej odsłonie Cyanogen OS. Jako zaletę opisywanej fuzji CEO Cyanogen Inc. przytacza możliwość integracji Cortany ze Spotify, co docelowo miałoby dawać podobny rezultat do rozwiązania zastosowanego między Siri i Apple Music. Najzabawniejsze jest w tym jednak to, że Kirt McMaster (wspomniany CEO) uznaje Windows Phone za kompletną porażkę i to na całej linii, jednak jednocześnie bardzo ceni sobie usługi Microsoftu i to w nich upatruje szansy dla tego giganta.

Trudno w chwili obecnej wyrokować, czy wspomniana współpraca okaże się jakimś większym sukcesem, jednak jest ona niewątpliwą szansą dla obu firm. Dzięki niej Microsoft będzie w stanie dotrzeć ze swoimi usługami do sporego grona odbiorców, natomiast Cyanogen Inc. przybliży się do swojego celu, którym jest całkowite uniezależnienie się od Google. Bez usług giganta z Redmond raczej by im się to nie udało, ponieważ konsumenci oczekują kompleksowych rozwiązań, a ich opracowanie kosztuje i wymaga sporo czasu. W ten sposób znacznie ułatwiają sobie rozwój, gdyż zajmować będą się jedynie dostarczaniem kompletnego systemu opartego o AOSP, natomiast MS zajmie się wszystkimi przylegającymi do niego usługami.